Mag-log in sa App

Dayforce Mobile App Topics for tl-PH Android R2024.3.0 darkMode

Version
R2024.3.0
Mag-log in sa App

Bago ka makapag-log in sa app, kailangan mong ipasok ang Company ID na karaniwan mong ginagamit para ma-access ang pangunahing Dayforce application. Sa screen ng Pag-log in, i-tap ang Mga Setting para buksan ang mga opsyon sa pagsasaayos.

Nag-iiba ang pag-log in batay sa kung aling paraan ng pag-log in ang ginagamit ng iyong organisasyon:

  • Nangangailangan ang default na paraan ng pag-log in ng username o naberipikang email address, at password. Kung na-enable ng organisasyon mo ang multifactor authentication (MFA), dapat ka ring mag-set up ng pangalawang paraan ng pag-authenticate na kinasasangkutan ng alinman sa text message, voice call, o Authy authentication app.
  • Nangangailangan ang single sign-on (SSO) na paraan ng pag-log in ng mga kredensyal na ginagamit mo para ma-access ang network ng organisasyon mo. Kapag ginamit ng organisasyon mo ang paraang ito, magpapakita ang app ng button na Mag log in sa screen ng Pag-log in.
  • Maaaring gamitin ang mga pamamaraan ng pag-log in na Face ID, Touch ID, PIN, o pattern kung naka-enable sa iyong device ang mga feature na ito. Maaaring humingi ng pahintulot ang iyong device na i-save ang iyong password para magamit mo ang mga pamamaraang ito sa pag-log in.

Maaari ka ring mag-configure ng maraming account kung nagtatrabaho ka sa higit sa isang organisasyon na gumagamit ng Dayforce mobile app.