Konfigurišite aplikaciju

Dayforce Mobile App Topics for sr-LA iOS R2024.2.0 darkMode

Version
R2024.2.0
Konfigurišite aplikaciju

Da biste mogli da se prijavite u aplikaciju, potrebno je da unesete ID kompanije koji obično koristite za pristup glavnoj aplikaciji Dayforce. Na ekranu Prijavljivanje dodirnite Podešavanja da biste otvorili opcije konfiguracije. Unesite isti ID kompanije koji koristite za glavnu aplikaciju, a zatim dodirnite Sačuvaj.