Konfigurišite aplikaciju

Dayforce Mobile App Topics for sr-LA Android R2023.2.3 lightMode

Version
R2023.2.3
Konfigurišite aplikaciju

Da biste mogli da se prijavite u aplikaciju, potrebno je da unesete ID kompanije koji obično koristite za pristup glavnoj aplikaciji Dayforce. Na ekranu Prijavljivanje dodirnite Podešavanja da biste otvorili opcije konfiguracije. Unesite isti ID kompanije koji koristite za glavnu aplikaciju, a zatim dodirnite Sačuvaj.