Prijavite se u aplikaciju

Dayforce Mobile App Topics for sr-LA Android R2023.2.2 lightMode

Version
R2023.2.2
Prijavite se u aplikaciju

Da biste mogli da se prijavite u aplikaciju, potrebno je da unesete ID kompanije koji obično koristite za pristup glavnoj aplikaciji Dayforce. Na ekranu Prijavljivanje dodirnite Podešavanja da biste otvorili opcije konfiguracije.

Prijavljivanje se razlikuje u zavisnosti od načina prijavljivanja koji vaša organizacija koristi:

  • Podrazumevani način prijavljivanja zahteva korisničko ime ili verifikovanu e-adresu i lozinku. Ako je vaša organizacija omogućila višestruku potvrdu identiteta (MFA), takođe morate da podesite sekundarni metod potvrde identiteta koji uključuje SMS, audio poziv ili aplikaciju za potvrdu identiteta Authy.
  • Način prijavljivanja uz jedinstveno prijavljivanje (SSO) zahteva akreditive koje koristite za pristup mreži vaše organizacije. Kada vaša organizacija koristi ovaj način, aplikacija prikazuje jedno dugme Prijavljivanje na ekranu Prijavljivanje.
  • Načini prijavljivanja pomoću identifikacije lica, dodirne identifikacije, PIN-a ili šablona mogu da se koriste ako uređaj ima omogućene ove funkcije. Vaš uređaj može da zatraži dozvolu za čuvanje lozinke kako biste mogli da koristite ove načine prijavljivanja.

Takođe možete da konfigurišete više naloga ako radite u više organizacija koje koriste Dayforce mobilnu aplikaciju.