Konfigurácia aplikácie

Dayforce Mobile App Topics for sk-SK iOS R2023.2.1 lightMode

Version
R2023.2.1
Konfigurácia aplikácie

Predtým, ako sa budete môcť prihlásiť do aplikácie, musíte zadať Identifikátor spoločnosti, ktoré bežne používate na prístup k hlavnej aplikácii Dayforce. Na prihlasovacej obrazovke ťuknite na položku Nastavenia a otvorte možnosti konfigurácie. Zadajte rovnaký Identifikátor spoločnosti, ktoré používate pre hlavnú aplikáciu, a potom ťuknite na položku Uložiť.