Prihlásenie sa do aplikácie

Dayforce Mobile App Topics for sk-SK Android R2024.3.0 darkMode

Version
R2024.3.0
Prihlásenie sa do aplikácie

Predtým, ako sa budete môcť prihlásiť do aplikácie, musíte zadať Identifikátor spoločnosti, ktoré bežne používate na prístup k hlavnej aplikácii Dayforce. Na prihlasovacej obrazovke ťuknite na položku Nastavenia a otvorte možnosti konfigurácie.

Prihlásenie sa líši v závislosti od spôsobu prihlásenia, ktorý vaša organizácia používa:

  • Predvolený spôsob prihlásenia vyžaduje používateľské meno alebo overenú e-mailovú adresu a heslo. Ak vaša organizácia povolila viacfaktorové overenie (MFA), musíte tiež nastaviť sekundárnu metódu overenia zahŕňajúcu textovú správu, hlasový hovor alebo overovaciu aplikáciu Authy.
  • Metóda jednoduchého prihlásenia (SSO) vyžaduje prihlasovacie údaje, ktoré používate na prístup k sieti vašej organizácie. Keď vaša organizácia používa túto metódu, aplikácia zobrazí na prihlasovacej obrazovke jedno tlačidlo prihlásiť sa.
  • Ak má vaše zariadenie tieto funkcie povolené, môžete použiť metódy prihlásenia pomocou Face ID, Touch ID, kódu PIN alebo vzoru. Vaše zariadenie môže požiadať o povolenie na uloženie hesla, aby ste mohli používať tieto spôsoby prihlásenia.

Môžete tiež nakonfigurovať viacero účtov, ak pracujete vo viac ako jednej organizácii, ktorá používa mobilnú aplikáciu Dayforce.