Konfigurácia aplikácie

Dayforce Mobile App Topics for sk-SK Android R2024.3.0 darkMode

Version
R2024.3.0
Konfigurácia aplikácie

Predtým, ako sa budete môcť prihlásiť do aplikácie, musíte zadať Identifikátor spoločnosti, ktorý bežne používate na prístup k hlavnej aplikácii Dayforce. Na prihlasovacej obrazovke ťuknite na položku Nastavenia a otvorte možnosti konfigurácie. Zadajte rovnaký Identifikátor spoločnosti, ktorý používate pre hlavnú aplikáciu, a potom ťuknite na položku Uložiť.