Logowanie w aplikacji

Dayforce Mobile App Topics for pl-PL Android R2024.1.1 lightMode

Version
R2024.1.1
Logowanie w aplikacji

Aby móc zalogować się w aplikacji, musisz wprowadzić identyfikator firmy, którego zwykle używasz do uzyskiwania dostępu do aplikacji głównej Dayforce. Na ekranie Logowanie dotknij pozycji Ustawienia, aby otworzyć opcje konfiguracji.

Sposób logowania jest uzależniony od metody logowania wykorzystywanej w organizacji:

  • Domyślna metoda logowania wymaga podania nazwy użytkownika lub zweryfikowanego adresu e-mail i hasła. Jeśli w organizacji włączono uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA), musisz również skonfigurować dodatkową metodę uwierzytelniania, taką jak wiadomości tekstowe, połączenia głosowe lub aplikacja do uwierzytelniania Authy.
  • Metoda logowania jednokrotnego (SSO) wymaga podania poświadczeń, których używasz do uzyskiwania dostępu do sieci organizacji. Jeśli w organizacji używana jest ta metoda, w aplikacji na ekranie Logowanie wyświetlany jest tylko jeden przycisk Zaloguj się.
  • Metod logowania, takich jak Face ID, Touch ID, kod PIN lub wzorzec, możesz używać tylko, jeśli funkcje te są dostępne na urządzeniu. Urządzenie może wyświetlić monit o zezwolenie na zapisanie hasła, aby można było korzystać z tych metod logowania.

Możesz również skonfigurować wiele kont, jeśli pracujesz w więcej niż jednej organizacji, która korzysta z aplikacji mobilnej Dayforce.