Konfigurowanie aplikacji

Dayforce Mobile App Topics for pl-PL Android R2024.1.1 lightMode

Version
R2024.1.1
Konfigurowanie aplikacji

Aby móc zalogować się w aplikacji, musisz wprowadzić identyfikator firmy, którego zwykle używasz do uzyskiwania dostępu do aplikacji głównej Dayforce. Na ekranie logowania dotknij pozycji Ustawienia, aby otworzyć opcje konfiguracji. Wprowadź ten sam identyfikator firmy, którego używasz w aplikacji głównej, a następnie dotknij pozycji Zapisz.