Logge på appen

Dayforce Mobile App Topics for nb-NO iOS R2023.2.4 darkMode

Version
R2023.2.4
Logge på appen

Før du kan logge på appen, må du legge inn firma-ID-en du vanligvis bruker for å få tilgang til hovedprogrammet Dayforce. Trykk på Innstillinger på påloggingsskjermbildet for å åpne konfigurasjonsalternativene.

Pålogging varierer avhengig av hvilken påloggingsmetode organisasjonen bruker:

  • Standard påloggingsmetode krever et brukernavn eller en bekreftet e-postadresse og et passord. Hvis organisasjonen din har aktivert godkjenning med flere faktorer (MFA), må du også konfigurere en sekundær godkjenningsmetode som involverer enten tekstmelding, taleanrop eller Authy-godkjenningsappen.
  • Metoden enkeltpålogging (SSO) krever legitimasjonen du bruker til å få tilgang til organisasjonens nettverk. Når organisasjonen bruker denne metoden, viser appen én Logg på-knapp på påloggingsskjermbildet.
  • Påloggingsmetodene Face ID, Touch ID, PIN eller mønster kan brukes hvis enheten har disse funksjonene aktivert. Enheten kan be om tillatelse til å lagre passordet ditt slik at du kan bruke disse påloggingsmetodene.

Du kan også konfigurere flere kontoer hvis du jobber i flere enn én organisasjon som bruker Dayforce-mobilappen.