Prijava u aplikaciju

Dayforce Mobile App Topics for hr-HR iOS R2023.2.2 darkMode

Version
R2023.2.2
Prijava u aplikaciju

Prije prijave u aplikaciju morate unijeti ID tvrtke koji obično upotrebljavate za pristup glavnoj aplikaciji Dayforce. Na zaslonu Prijava dodirnite Postavke da biste otvorili opcije konfiguracije.

Prijava se razlikuje ovisno o načinu prijave koji upotrebljava vaša organizacija:

  • Za zadani način prijave potrebni su korisničko ime ili provjerena adresa e-pošte i lozinka. Ako je vaša organizacija omogućila višestruku provjeru autentičnosti, morate postaviti i sekundarni način provjere autentičnosti koji uključuje tekstualnu poruku, glasovni poziv ili aplikaciju za provjeru autentičnosti Authy.
  • Za jedinstvenu prijavu potrebne su vjerodajnice koje upotrebljavate za pristup mreži svoje organizacije. Kada vaša organizacija upotrebljava taj način, aplikacija na zaslonu za prijavu prikazuje jedan gumb Prijava.
  • Identifikacija licem, identifikacija dodirom, PIN ili načini prijave uz pomoć uzorka mogu se upotrijebiti ako su te značajke omogućene na vašem uređaju. Vaš će uređaj možda zatražiti dopuštenje za spremanje lozinke da biste mogli upotrebljavati te načine prijave.

Možete konfigurirati više računa ako radite u više organizacija koje upotrebljavaju mobilnu aplikaciju Dayforce.