Konfiguriranje aplikacije

Dayforce Mobile App Topics for hr-HR iOS R2023.2.2 darkMode

Version
R2023.2.2
Konfiguriranje aplikacije

Prije prijave u aplikaciju morate unijeti ID tvrtke koji obično upotrebljavate za pristup glavnoj aplikaciji Dayforce. Na zaslonu Prijava dodirnite Postavke da biste otvorili opcije konfiguracije. Upišite isti ID tvrtke koji upotrebljavate za glavnu aplikaciju, a zatim dodirnite Spremi.