Konfigurace aplikace

Dayforce Mobile App Topics for cs-CZ Android R2024.1.2 darkMode

Version
R2024.1.2
Konfigurace aplikace

Než se budete moci přihlásit do aplikace, musíte zadat ID společnosti, které běžně používáte pro přístup do hlavní aplikace Dayforce. Na přihlašovací obrazovce klepnutím na Nastavení otevřete možnosti konfigurace. Zadejte stejné ID společnosti, které používáte pro hlavní aplikaci, a klepněte na Uložit.